Regulamin


ZAMÓWIENIA:

 

1.Informujemy uprzejmie, że możliwe jest złożenie przez Konsumenta zamówienia na kilka sposobów: - drogą mailową: cudo1@onet.eu
- pocztą, na adres: Novum ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
- przez formularz kontaktowy na stronie www.cudowski.pl
- telefonicznie: 509-586-060

 

2.Sprzedający przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w terminie 5 dni po jej zawarciu, najpóźniej jednak w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3. Po wysłaniu zamówienia Konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
4.Bardzo ważne jest podanie pełnej nazwy Konsumenta, danych osobowych, adresu i numeru telefonu lub adresu mailowego (dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres Konsumenta.


CENY:


1.Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut.


KOSZTY PRZESYŁKI:
1.Oferujemy Konsumentowi bezpłatny transport dla wszystkich dostaw o wartości wyższej niż 450,00 PLN brutto. W przypadku zamówień o niższej wartości, doliczamy transport, którego koszt wynosi: - 15,00 PLN brutto.


WARUNKI PŁATNOŚCI:
1.Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego.
2.Termin i forma płatności określone są na fakturze.
3.Sprzedający nie żąda od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4.W przypadku nieuregulowania płatności w przewidzianym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki.